teisipäev, 31. jaanuar 2017

Kurjategija Kaja Ristmäe

AVALIK KIRI EESTI VABARIIGI JUSTIITSMINISTER URMAS REINSALULE JA SISEMINISTER ANDRES ANVELDILE

Kirjeldan teile põgusalt oma kokkupuudet meie väidetava õigusriigiga.

Minu 17-aastase tütre Ehe Kaldmaa ema KAJA RISTMÄE (2013. aastani kandis nime Kaja Loodla) pettis minult ja minu emalt 15 aasta vältel välja kümneid tuhandeid eurosid elatusraha „meie pojale“ Joonatan Ristmäele (aastatel 2001–2016 kandis nime Joonatan Kaldmaa).

Pettus tuli avalikuks kohtuprotsessi käigus, mille Kaja Ristmäe algatas minu vastu, et saada minult elatusraha Joonatan Ristmäele (Kaldmaale). Vaidlustasin isaduse ja DNA test tõestas, et ma EI OLE Joonatan Ristmäe (Kaldmaa) isa.

Vaatamata sellele mõistis Tartu Ringkonnakohus minult välja tagasiulatuvalt elatusraha Joonatan Ristmäele (Kaldmaale), kelle isa ma pole kunagi olnud, kuigi Kaja Ristmäe mind valelikult selleks tegi. Seadus näeb ette, et elatusraha maksmise kohustus lõppeb siis, kui isadus on tuvastatud. ENT MINUL KUI NÜÜDSEST MITTE-ISAL EI OLE ÕIGUST TAGASI NÕUDA JUBA MAKSTUD ELATIST.

Esitasin politseile avalduse, kuid kriminaalmenetlust ei alustatud, olgugi et Kaja Ristmäe poolt on tegemist kelmusega.
Karistusseadustikus seisab § 209 (kelmus), mille esimene lõige on sõnastatud järgmiselt: teisele isikule varalise kahju tekitamise eest tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Kaja Ristmäe on kurjategija, kuigi pealtnäha – Juriidiliselt On Kõik Korrektne.

Eesti Vabariigi seadused, samuti kohtu- ja politseisüsteem annavad Kaja Ristmäe sugustele õiguse ja voli valetada ning tekitada vastaspoolele emotsionaalset ja materiaalset kahju.
Naine võib soetada lapse ühe mehega, lapse kaela määrida teisele mehele, samuti teiselt mehelt elatusraha välja petta. Kohus ja politsei ei pilguta silmagi. Ja naisel jääb õigust ülegi.

Vabandage, kuid säärase õigusriigiga pole mul midagi teha.

Urmas Reinsalu ja Andres Anvelt, kas te ei arva, et midagi peaks muutma? Või – las lohiseb edasi?